Hens Nancy BV

Energieverslaggeving

Projectontwikkeling

EPC

Wat is een EPC:

Het EPC certificaat is verplicht bij een (gedeeltelijke) overdracht en/of te huur stellen van woningen, appartementen, kleine niet-residentiële gebouwen, collectieve woongebouwen in het Vlaams Gewest.

Een EPC-attest opgemaakt na 1 januari 2019 bevatten een label. Dit gaat van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend). Dankzij dit label of energiescore is in één opslag duidelijk wat de energetische toestand is van een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw.

Het EPC toont in hoeverre uw woning, appartement, studio, … al voldoet aan de energiedoelstelling van 2050.

De Vlaamse regering wil met het Renovatiepact tegen 2050 alle Vlaamse woningen en appartementen minstens even energiezuinig maken als een nieuwbouwwoning van 2017.

Het EPC toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze score hangt af van de muur- en dakisolatie, ramen en deuren; het ventilatiesysteem, verwarmings- en warmwatervoorzieningen, verlichting bij kNR. Deze energiescore houdt geen rekening met het verbruiksgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur! De energiescore wordt namelijk berekend op basis van een primair energieverbruik, dat uitdrukt hoeveel fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) worden gebruikt voor de installaties in het gebouw.

Het EPC is maximaal 10 jaar geldig.  

 

energielabel
Toepassingsgebied
 • Residentieel
  EPC- residentieel bij (gedeeltelijke) overdracht, verkoop en verhuur van woongebouwen (woningen, appartementen, studio’s,…
  Verplicht vanaf 2009.
  In functie van indexering huurprijzen dient een geldig EPC certificaat te worden voorgelegd.
 • EPC kleine niet residentiële gebouwen/eenheden ( EPC-KNR)
  Is verplicht vanaf 2020 bij (gedeeltelijke) overdracht en verhuur van kleinen niet residentiële gebouwen/eenheden.
  Bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid niet groter dan 500 m2.
  Het aaneengesloten niet residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000m2 en bevat geen niet-residentiële eenheid die groter is dan 500m2.
 • EPC- gemene delen is verplicht vanaf 2022
  Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur en staat los van het EPC residentieel, deze vullen elkaar aan.

  Voor nieuwbouwprojecten moet dit EPC opgemaakt worden uiterlijk 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
  Verplicht sinds 1 januari 2022 vanaf 15 gebouweenheden.
  Verplicht sinds 1 januari 2023 vanaf 5  t.e.m. 14 gebouweenheden.
  Verplicht sinds 1 januari 2024 vanaf 2 t.e.m. 4 gebouweenheden.

 
Renovatieverplichting

Nieuwe eigenaars (notariële aktes vanaf 1 januari 2023) van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) worden verplicht om binnen de 5 jaar na aankoop (en andere overdrachten) of na vestigen van erfpacht of opstalrecht, de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.

Label D is een eerste tussenstap.

Label A is het einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050. Het langetermijnpad werd door de overheid vastgelegd met verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045.

Hens Nancy BV kan U bijstaan in het realiseren van deze renovatieverplichting.

EPC aanstiplijst

Lijst met mogelijks nuttige info dewelke dienen doorgegeven te worden aan de energiedeskudige voorafgaand aan plaatsbezoek  of uiterlijk bij plaatsbezoek zelf.

Aanstiplijst dient ingevuld en ondertekend aan energiedeskundige te worden bezorgd.
Download de aanstiplijst hier.

Voorbeeld EPC

Voorbeeld energieprestatiecertificaat

Opmaak EPC

Toelichting bij de aanstiplijst van de te verzamelen documenten voor de opmaak van uw EPC
Scroll naar boven