Hens Nancy BV

Energieverslaggeving

Projectontwikkeling

EPB

EPB ofwel energieprestatieberekening

Voor alle bouwwerken waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwaanvraag wordt ingediend, moet een EPB-berekening en EPB-aangifte worden uitgevoerd. Een EPB verslag houdt rekening met gebruikte technieken voor verwarming, sanitair warm water, ventilatie. Het isoleren van de gebouwschil is een belangrijk gegeven. Het is eveneens een uitdaging om de oververhitting van de nieuwbouwwoning te beperken.

Sinds 2006 zijn de geldende EPB-eisen waaraan dient te worden voldaan steeds verstrengd.

Indien niet voldaan wordt aan de geldende EPB-eisen dient een boete te worden betaald door de aangifteplichtige/bouwheer aan het VEKA (Vlaams Energie en Klimaat Agentschap).

Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht, om naast EPB -verslaggeving, ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op residentiële gebouwen en dit zowel bij nieuwbouw als Ingrijpend energetische renovaties (IER)

  1. Voor de start van de werken maken we een ventilatievoorontwerp (VVO) op. Deze moet bij de startverklaring gevoegd worden. Deze startverklaring is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Dit voorontwerp is niet bindend.
  2. De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) vermelden alle EPB-gerelateerde prestatie-eisen. In de ventilatie-ontwerpspecificaties worden alle prestatie-eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen, vastgelegd volgens de ‘STS-P 73-1 Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’. Dit document wordt aan de ventilatie-installateur bezorgd voor het maken van zijn prijsofferte.
  3. Na de werken maken we een ventilatieprestatieverslag (VPV) op, inclusief meetrapporten van de mechanische debieten van het geplaatste systeem. In het prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria van de nieuwe ‘STS-P 73-1 – Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’.
ventilatiesysteem
Ventilatieverslag
Scroll naar boven